Voorwaarden en privacy

Voorwaarden voor deelname

Iedere schilder die ingeschreven is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kan zich aanmelden als Groene Schilder. Om in aanmerking te komen voor publicatie op de website Groen-Schilder.nl dient er een volledig profiel met profielfoto aanwezig te zijn en dient er minimaal één project met Copperant te zijn uitgevoerd. Copperant houdt zich het recht voor profielen en projecten niet te publiceren als deze niet voldoen aan de kwalitietseisen die we aan de content stellen.

 

Kwaliteitseisen

Het aangeleverde materiaal moet aan de volgende eisen voldoen:

- foto's

- volledigheid profiel

- duidelijke teksten zonder taalfouten

 

Aansprakelijkheid

Copperant is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van de schilder. Copperant biedt schilders slechts een platform voor promotie van de dienstverlening.

 

Privacy

Wet bescherming

Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt Copperant zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

Doel

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Copperant alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat is het aanvragen van offertes.

Bescherming tegen verdere verspreiding

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan u een offerte wilt ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

Geheimhouding

De medewerkers van Copperant en de medewerkers van bedrijven bij wie u de offertes aanvraagt hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Recht van inzage en correctie

U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Copperantl over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door Copperant op uw computer geplaatst wordt. Dit doen we, omdat Groene-Schilder.nl af en toe van lay-out veranderd. Om ervoor te zorgen dat u steeds op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie uw IP nummer op.

Vragen en contact

Heeft u vragen over deze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen.